SYMPOSIUM HOORN ONDER WATER? DE KRACHT VAN HET WATER VERBEELD

Regie:
Cast:
Genre:
Land:
Duur: 180 minuten
Kijkwijzer: alle leeftijden

In het kader van Cinema aan het Water en i.s.m. met de Vrienden van het Westfries Museum organiseren wij een spannende middag met bijzondere schilder- en filmkunst en boeiende inleiders.
We duiken in het verleden, het heden en de toekomst van de negatieve en positieve kracht van water. Wat tonen de schilderachtige weergaven uit het verleden ons? Hoe gaan we om met zeespiegelstijgingen anno 2019? Voeren de hoge golven ons naar een totaal andere toekomst?

Een wervelend programma met de volgende componenten:

14.00 – 14.45 uur: 17e -eeuwse schilderkunst in een bioscoopzaal, toegelicht vanuit 3 verschillende disciplines:
Cecile Koenjer, conservator Westfries Museum
Ronald de Jager, restaurateur
Gerard de Kleijn, kunstenaar en projectleider M5

14.45 – 15.00 uur: korte (plas) pauze

15.00 – 15.45 uur: dijkversterking rond Hoorn, wat gebeurt er voor onze kust? Ricardo Nuijens van de Alliantie Markermeerdijken licht de noodzaak en de aard van de plannen toe. Gespreksleider Henk Tameling zorgt dat uw vragen beantwoord worden.

15.45 – 16.15 uur: pauze

16.15 – 17.00 uur: een filmisch toekomst scenario van Hoorn in het jaar 2200. Na de korte animatiefilm “De zilte teelt van Hoorn” vindt een forumdiscussie plaats tussen Jaap Kwadijk (directeur Deltares, kennisinstituut op gebied van water: delta’s, kustgebieden en riviergebieden), Gerard de Kleijn (M5) en Ricardo Nuijens (Alliantie Markermeerdijken). Het publiek wordt uitgenodigd deel te nemen aan de discussie!

Aanleiding: Het Westfries Museum in Hoorn toont vanaf 28 oktober pronkstukken uit het Rijksmuseum rond het thema Koele wateren. In aansluiting bij deze unieke tentoonstelling organiseren Cinema Oostereiland en de Vrienden van het Westfries Museum op
zondag 24 november een symposium over de verbeelding van de kracht van het water.

beeld: Metropolisfilm/Stichting M5